POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Władze wielu miast w Irlandii ostrzegają mieszkańców przed rosnącym problemem zanieczyszczenia odpadami.

Przedstawiciele władz hrabstwa Dublin i hrabstwa Waterford ostrzegają, że drastycznie rośnie skala zanieczyszczeń odpadami na ulicach miast. Bardzo niepokojące jest, że coraz częściej obserwuje się porozrzucane wszędzie zużyte jednorazowe rękawiczki i maseczki.

Od dłuższego czasu toczy nie debata na temat słuszności stosowania maseczek i rękawiczek wśród osób, które nie praca w służbie zdrowia. Sceptycy argumentują, że jest wysoce prawdopodobne, że część społeczeństwa nie będzie ich używać prawidłowo i w konsekwencji może przyczynić się do rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Istnieją też obawy, że zużyte maseczki i rękawiczki staną się toksycznymi odpadami, które negatywnie odbiją się na zdrowiu ludzi i zwierząt. Niestety nie są to bezpodstawne obawy – jak wynika z obrazu wielu ulic w hrabstwach Dublin czy Waterford.

Dodatkowo rośnie ilość odpadów w poszczególnych gospodarstwach domowych. Niestety mieszkańcy pozostawiają dodatkowe śmieci przy ulicach – zjawisko obserwuje się w szczególności w Dublinie, w Waterford i w Galway.

Władze miast apelują, by mieszkańcy sami wywozili nadmierną ilość odpadów na wysypiska śmieci, które są czynne, bądź gromadzili je przy domu i wystawiali dopiero w dniu wywozu nieczystości.

Apeluje się również, by mieszkańcy nie pozostawiali starych mebli czy ubrań przy kontenerach na puste butelki. Ostrzega się przed korzystaniem z usług osób trzecich (tzw. Man in the Van), które nie posiadają ważnej licencji na prowadzenie usług wywozu odpadów.