Unikają opłaty w Irlandii - tysiące spraw w sądzie

Brak uiszczonej opłaty może skutkować sprawą w sądzie, grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności.

Minister ds. Mediów, Turystyki, Sztuki, Kultury i Sportu, Catherine Martin, ujawniła, że w 2022 r. An Post wystąpiło o 14 915 wezwań do sądu za nieuiszczenie opłaty w wysokości 160 euro.

Abonament telewizyjny w Irlandii

Prawie 15 000 osób w Irlandii zostało wezwanych do stawienia się w sądzie z powodu uchylania się od dokonania opłaty abonamentu telewizyjnego.

Minister Martin potwierdziła również, że liczba spraw rozpatrywanych w sądzie w ubiegłym roku wyniosła 9610.

Inspektorzy abonamentu telewizyjnego (TV Licence) w Irlandii prowadzą kontrole w firmach i w gospodarstwach domowych na terenie całego kraju. Brak uiszczonej opłaty może skutkować sprawą w sądzie, grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności.

Opłata TV Licence

Pracownicy An Post ostrzegają, że oglądanie treści z serwisów streamingowych typu Netflix czy YouTube przez Smart TV także wymaga opłacenia abonamentu.

Mieszkańcy, którzy podłączają dowolny typ odbiornika telewizji cyfrowej do monitora, również są zobowiązani do posiadania ważnego abonamentu. Podobnie jest z oglądaniem dowolnych programów telewizyjnych nadawanych na monitorze przez łącze szerokopasmowe.

Inspektorzy An Post najczęściej ostrzegają przed mandatem i dają kilka dni na uregulowanie płatności. Jeśli jednak po tym czasie abonament nie jest opłacony, trzeba się liczyć z karą w wysokości 1000 euro (lub 2000 euro za kolejne wykroczenia).

W przypadku dalszego uchylania się od opłat sprawa trafia do sądu, a wtedy należy uregulować zaległy rachunek i dodatkowo zapłacić karę grzywny wyznaczoną przez sąd.