Urlopy w Irlandii beda nowe regulacje

Irlandia wprowadza znaczące zmiany w przepisach, mając na uwadze wsparcie dla rodzin i pracujących rodziców.

Irlandia wprowadza znaczące zmiany w przepisach dotyczących urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

Urlop macierzyński w Irlandii

Minister ds. Dzieci, Niepełnosprawnych, Równości i Integracji, Roderic O’Gorman, zapowiedział wprowadzenie nowych regulacji w Irlandii. Zmiany przepisów umożliwią przełożenie urlopu macierzyńskiego w przypadku choroby matki w trakcie ciąży lub w trakcie trwania urlopu.

Minister podkreślił, że takie działanie jest niezbędne, by wspierać matki w tym szczególnie wrażliwym okresie ich życia. Nowe regulacje będą także obejmować depresję poporodową jako uzasadniony warunek do odroczenia urlopu.

Minister O’Gorman wykorzysta również tę okazję, aby ustanowić urlop macierzyński dla członków Oireachtas, co niedawno zyskało na znaczeniu za sprawą Helen McEntee, Minister Sprawiedliwości.

Urlop rodzicielski w Irlandii

Dodatkowo, od 1 sierpnia tego roku, zostanie rozszerzone prawo do urlopu rodzicielskiego – z siedmiu do dziewięciu tygodni, które można wykorzystać w pierwszych latach życia dziecka.

Rząd zobowiązał się do przedłużenia płatnego urlopu w ramach programu „Programme for Government”, aby rodzice mogli spędzić więcej czasu ze swoimi dziećmi w ich najwcześniejszych latach.

Work Life Balance

W 2023 roku wprowadzono również Ustawę o równowadze między pracą a życiem prywatnym, która zawierała poprawki do Ustawy o Ochronie Matki.

Zmiany te rozszerzyły możliwość korzystania z przerw na karmienie piersią do dwóch lat po urodzeniu dziecka, co stanowi znaczące wsparcie dla matek powracających do pracy.

Ustawa ta wprowadziła również pięciodniowy urlop na cele opiekuńcze dla rodziców dzieci poniżej 12. roku życia oraz dla opiekunów, a także prawo do wnioskowania o elastyczne godziny pracy.

Zmiana przepisów w Irlandii

Irlandia stała się także jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły ustawowy 5-dniowy płatny urlop z powodu przemocy domowej.

Rząd zapowiedział, że dokona przeglądu przepisów dotyczących elastycznego czasu pracy po dwóch latach, rozważając rozszerzenie prawa do wnioskowania na wszystkich pracowników.

Ta inicjatywa podkreśla zobowiązanie Irlandii do wsparcia rodzin i pracujących rodziców w harmonijnym łączeniu życia zawodowego i rodzinnego.