To bardzo ważny czas dla wielu Polaków mieszkających w Irlandii.

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, po nim jest wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny. Jest to czas spokoju i zadumy – także dla mieszkających w Irlandii Polaków.

Wspominamy naszych bliskich, którzy już odeszli. To czas kontemplacji nad przemijaniem, śmiercią i życiem po życiu.

Jednym z najpiękniejszych wierszy będących refleksją na temat przemijania jest „Koniugacja” poetki Haliny Poświatowskiej.

„Koniugacja”

ja minę
ty mi­niesz
on mi­nie
mi­ja­my
mi­jaj­my
woda li­ście umy­ła ol­szy­nie

nad wodą
ol­szy­na
czer­wo­na
zmar­z­ła mok­nie
mi­jam
mi­jasz
mija

a za­wsze tak sa­mot­nie

mi­ną­łeś
mi­nę­łam
już nas nie ma
a ten szum wy­żej
to wiatr
on tak bę­dzie jesz­cze wiecz­ność wiał

nad nami
nad wodą
nad zie­mią

Halina Poświatowska