POLONIA IRLANDIA

25 maja 2018 roku to jedna z najważniejszych dat dla obywateli Irlandii, którzy zdecydowali w referendum w sprawie aborcji.

Prezydent Irlandii Michael D. Higgins podpisał do zatwierdzenia nowe prawo aborcyjne, według którego zniesiona zostaje Ósma Poprawka do konstytucji.

Zgodnie z nowym prawem aborcyjnym w Irlandii będzie możliwe przerywanie ciąży:

  • do 12 tygodni od poczęcia – bez powodu, ale po konsultacji z lekarzem i uzyskaniu zgody od 2 specjalistów
  • do 24 tygodnia ciąży od poczęcia – w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, poważnego uszkodzenia płodu zagrażającego życiu dziecka bądź wysokiego ryzyka, że umrze po narodzinach – nie dotyczy to jednak obaw o niepełnosprawność lub zespół Downa

Wyniki referendum:

  • 66.40% głosów na TAK
  • 33.60% głosów na NIE

64.1% – frekwencja w referendum

Ósmą Poprawkę do irlandzkiej konstytucji wprowadzono w życie w 1983 roku. Te przepisy nie zezwalały na przerywanie ciąży nawet w wypadku gwałtu, kazirodztwa czy ciężkiego upośledzenia płodu. Był jeden wyjątek – zagrożenie życia matki, który został wprowadzony w 2013 roku.

Ustawa ma się pojawić w Dáil w pierwszym tygodniu października 2018 roku. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać na początku 2019 roku. Lekarz będzie miał prawo do odmówienia aborcji powołując się na klauzulę sumienia. Będzie on jednak zobowiązany do wskazania innego lekarza, który ten zabieg wykona.