Wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia w Irlandii zaczną obowiązywać od 27 września.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w środę 22 września nowe wytyczne dla placówek opieki i szkolnictwa podstawowego w Irlandii. Wytyczne zaczną obowiązywać od poniedziałku 27 września.

Nowe wytyczne

Członkowie NPHET i Dyrektor Medyczny, dr Tony Holohan, zalecili, aby testowanie bezobjawowych bliskich kontaktów w placówkach opieki nad dziećmi i szkolnictwie podstawowym zostało przerwane.

Zakończy się także automatyczne śledzenie kontaktów dla wszystkich bliskich kontaktów w placówkach opieki nad dziećmi i w szkołach podstawowych.

Zgodnie z zaleceniem dzieci poniżej 12 roku życia, które są bliskim kontaktem osoby zakażonej Covid-19, lecz nie wykazują symptomów choroby, nie będą musiały ograniczać poruszania się.

Zalecenia

Jednak dzieci w tym przedziale wiekowym nadal będą musiały ograniczać swoje ruchy i przejść test na Covid-19, jeśli mają bliski kontakt z otoczenia domowego.

W dalszym ciągu zaleca się, by ​​dzieci wykazujące objawy zakażenia izolowały się, nie chodziły do szkoły ani nie udzielały się towarzysko do 48 godzin po ustąpieniu objawów.

Nowe wytyczne potwierdził Minister Zdrowia, Stephen Donnelly, który poinformował, że nadal podtrzymuje się opinię, iż szkoły „nadal są środowiskiem niskiego ryzyka”.

Natomiast profesor Philip Nolan, przewodniczący grupy doradczej ds. modelowania epidemiologicznego NPHET, powiedział, że „nie ma dowodów na to, że ponowne otwarcie szkół doprowadziło do wzrostu transmisji wśród dzieci chodzących do szkoły czy w całej populacji”.

Więcej: gov.ie