Uwaga - Święty Mikołaj dostał zgodę na przelot nad Irlandią

Przelot Świętego Mikołaja w saniach zaprzęgniętych w renifery co roku „śledzą” radary monitorujące przestrzeń powietrzną Irlandii.

Przelot Świętego Mikołaja w saniach zaprzęgniętych w renifery co roku „śledzą” radary monitorujące przestrzeń powietrzną Irlandii.

Podczas podróży Świętego Mikołaja on i jego renifery pokonają ponad 41 milionów kilometrów na całym świecie i dostarczą dzieciom ponad milion ton prezentów. Mikołaja czeka niezła zmiana, ponieważ będzie pracował przez ponad 30 godzin bez przerwy, biorąc pod uwagę różne strefy czasowe.

Mikołaj oficjalnie wleci do Irlandii po godzinie 18 czasu lokalnego. Nie zdradzono jednak którędy. Wiadomo natomiast, że wleci do kraju od strony północnej. Straż przybrzeżna (Coast Guard) jest gotowa do pomocy, jeżeli Mikołaj będzie potrzebował pomocy.

Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) pomaga również śledzić ilość dostarczonych prezentów przez Świętego Mikołaja.

Mają do dyspozycji kamerę na biegunie północnym i podgląd podróży Świętego Mikołaja na żywo:

Przelot Świętego Mikołaja:

http://www.noradsanta.org

Wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom, opiekunom i przyjaciołom życzymy Wesołych Świąt.