W Irlandii dokonano fascynującego odkrycia archeologicznego

To miejsce w Irlandii jest prawdopodobnie 1000 lat starsze od egipskich piramid.

Archeolodzy w Irlandii prowadzący wykopaliska na terenie nowej autostrady w hrabstwie Cork podzielili się swoim „fascynującym” odkryciem.

Autostrada w Irlandii

Wykopaliska odsłoniły m.in. dom jednego z pierwszych rolników, którzy osiedlili się w tym regionie, a także grobowiec z epoki brązu, broń, narzędzia kuchenne i ceramikę.

Dom rolnika jest uważany za jeden z wielu w tej okolicy, a ich wiek szacuje się na niemal 6 000 lat.

Zespół 50 archeologów prowadzi wykopaliska jako część prac przygotowawczych do budowy autostrady M28, która połączy port w Ringaskiddy z Tunelem Jacka Lyncha oraz główną autostradą Cork-Dublin, M8.

Archeolodzy z Rubicon Heritage Services przeprowadzają wykopaliska wzdłuż 12,5-kilometrowej trasy nowej autostrady od początku ubiegłego roku. Firma została zlecona do pracy przez Radę Hrabstwa Cork, która zarządza projektem budowy autostrady w imieniu Transport Infrastructure Ireland (TII).

TII finansuje ten projekt, a szacowany koszt całkowity projektu autostrady M28 wynosi około 300 milionów euro.

Odkrycie archeologiczne w Irlandii

Archeolodzy wykopali ponad 50 000 metrów testowych rowów wzdłuż trasy autostrady, przy czym tylko jedno z 38 stanowisk, na których prowadzili wykopaliska, było wcześniej znane.

Pozostałości domu rolnika zostały znalezione w miejscu o nazwie Ballyhemiken; datuje się je na wczesne czasy neolitu i prawdopodobnie zostały zbudowane około 5 700 lat temu.

Była to prosta drewniana konstrukcja, prawdopodobnie pokryta strzechą, która mogła pomieścić jedną rodzinę, a w okolicy mogły istnieć inne podobne domy, tworzące społeczność.

Szacuje się, że dom został zbudowany około 3700 p.n.e., co oznacza, że jest starszy o ponad tysiąc lat od Piramid w Gizie w Egipcie.

Archeologom z Rubicon Heritage Services pozostało około miesiąca na prace wykopaliskowe w ramach projektu M28.

Po tym czasie zostaną przeniesieni poza teren budowy w celu przeprowadzenia analizy wykopalisk. Swoje ustalenia sporządzą i opublikują w książce, która będzie dostępna publicznie.