W minionym tygodniu potwierdzono prace związane ze zmianami w konstytucji w Irlandii, które dotyczą kobiet.

Uważam to za sprawę bardzo ważną – szczególnie jako mąż i ojciec trzech dorastających córek, które urodziły się w Irlandii i posiadają podwójne obywatelstwo. Zmiany w irlandzkiej konstytucji są niezbędne dla poszanowania praw kobiet i równości w Irlandii.

W minionym tygodniu Komitet Sprawiedliwości w Irlandii poparł apel, że artykuł w Konstytucji Irlandii, który odnosi się do „miejsca kobiet w domu”, powinien zostać zmieniony.

Artykuł 41 ust. 2 Konstytucji Irlandii stanowi, że kobieta nie powinna być zmuszana do pracy i zaniedbywać swoich obowiązków w domu w wyniku konieczności ekonomicznej.

We wrześniu 2018 roku odbyło się kilka debat na temat tego zapisu, który obecnie wzbudza wiele kontrowersji. Komitet Sprawiedliwości rozważał dwie opcje – zmiany lub całkowitego usunięcia tego zapisu.

Członkowie komitetu wyrazili przekonanie, że: „język użyty w art. 41 ust. 2 nie jest odpowiedni dla dzisiejszej Irlandii”. Po kilkutygodniowych pracach komitetu zawężono kwestie do dwóch opcji:

Opcja A:

Nowy zapis zastąpiłby art. 41 ust. 2 „bardziej stosownym językiem neutralnym płciowo”, zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami Departamentu Sprawiedliwości i Równości oraz Konstytucyjnej Grupy Kontrolnej. Przewidziane jest referendum mieszkańców Irlandii.

Opcja B:

Odroczenie referendum w tej sprawie, dopóki rząd oficjalnie nie skonsultuje się z opinią publiczną. Forum publiczne ma obejmować szerszą dyskusję na temat roli „pracy opiekuńczej”, która wg konstytucji przypada teraz kobiecie.

W ciągu najbliższych miesięcy rząd zajmie się tą kwestią. Raport Komitetu Sprawiedliwości to pierwszy krok do przeprowadzenia kolejnych zmian społecznych w Irlandii.