Ważna informacja dla pasażerów lotniska w Irlandii

Pasażerowie w Irlandii powinni być przygotowani na potencjalne opóźnienia i utrudnienia.

Jak wynika z najnowszych doniesień, przewiduje się zakłócenia dla pasażerów na lotnisku w Dublinie.

Lotnisko w Dublinie

Pracownicy Sky Handling Partner, firmy świadczącej usługi na lotnisku w Dublinie, rozważają podjęcie akcji protestacyjnej.

Związek zawodowy SIPTU ostrzega, że działania te mogą wpłynąć na obsługę bagażu i odprawę pasażerów dla kilku głównych linii lotniczych.

SIPTU oskarża zarząd Sky Handling Partner o brak uznania związku w celu zbiorowych negocjacji dotyczących wynagrodzeń i warunków pracy.

Firma zapewnia takie usługi jak rezerwacje, sprzedaż biletów, odprawa, obsługa bagażu oraz kontrola załadunku dla głównych linii lotniczych.

Według organizatora SIPTU, Jerry’ego Brennana, firma nie podejmuje dialogu z przedstawicielami związku, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i za pośrednictwem Komisji Relacji Pracowniczych (WRC).

Problemy dla pasażerów

Brennan podkreślił, że Sky Handling Partner może łatwo uniknąć akcji protestacyjnej. Jednak mimo wielokrotnych próśb, kierownictwo firmy odmawia przystąpienia do negocjacji.

Konflikt między SIPTU a Sky Handling Partner wydaje się narastać, a brak uznania związku zawodowego przez zarząd może doprowadzić do poważnych zakłóceń na lotnisku w Dublinie.

Pasażerowie powinni być przygotowani na potencjalne opóźnienia i utrudnienia w obsłudze bagażu oraz odprawie.