POLONIA IRLANDIA

Zbliża się kolejny sezon wakacyjny, co wiąże się ze zwiększoną ilością podróży wśród mieszkańców Irlandii.

Wszystkie osoby mieszkające na stałe w Irlandii i planujące wakacyjny urlop zagranicą powinny aplikować o kartę EHIC – przypomina HSE w Irlandii.

O kartę może aplikować każdy rezydent Irlandii czyli również wszyscy Polacy mieszkający na stałe w Irlandii. Jest to karta wydawana bezpłatnie, lecz należy pamiętać, że każdy członek rodziny musi mieć własną kartę.

Co to jest karta EHIC wydawana w Irlandii?

Karta EHIC czyli European Health Insurance Card to karta, która uprawnia nas do bezpłatnej opieki medycznej w sytuacjach nagłych. Skorzystać z bezpłatnej wizyty lekarskiej możemy podczas zagranicznego pobytu na wakacjach lub podczas pobytu nie dłuższego niż 3 miesiące.

Należy przy tym pamiętać, że karta EHIC nie zastępuje ubezpieczenia podróży. Oferowane usługi medyczne są zawężone do opieki podstawowej. Karta EHIC honorowana jest w państwach należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak uzyskać kartę EHIC w Irlandii?

Osoby posiadające kartę Medical Card lub kartę Drug Payment Scheme Card mogą wnioskować o wydanie karty EHIC przez internet. W tym celu należy wypełnić podany na stronie formularz, a karty zostaną wysłane na adres domowy do 10 dni roboczych.

Osoby, które nie mają żadnej z wymienionych kart, mogą wydrukować wniosek, wypisać go i złożyć w swoim lokalnym biurze Health Office lub wysłać go pocztą. Potrzebna będzie przy tym kopia dowodu tożsamości oraz dodatkowe dokumenty jak np. pismo urzędowe, na którym widnieje nasz numer PPS oraz dowód rezydentury w Irlandii typu umowa najmu czy umowa zatrudnienia.

Więcej informacji o karcie EHIC w Irlandii można uzyskać na stronie HSE.ie lub w lokalnym biurze Health Office.