Każdy rezydent Irlandii jest prawnie zobowiązany do wypełnienia i oddania formularza Spisu Powszechnego.

W niedzielę 3 kwietnia, po rocznym odroczeniu, odbył się w Irlandii Narodowy Spis Powszechny.

Spis Powszechny w Irlandii

Przy rozdaniu formularzy informowano, że każdy rezydent Irlandii jest prawnie zobowiązany do wypełnienia i oddania formularza Spisu Powszechnego.

Ostrzeżono też, że w pewnych okolicznościach mieszkańcy mogą zostać ukarani wysoką grzywną – jeśli odmówią podania informacji bądź świadomie podadzą nieprawdziwe informacje.

Poinformowano także, iż wypełniony formularz należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a rachmistrz odbierze go między 4 kwietnia a 6 maja br.

Jednak przedstawiciele CSO radzą teraz osobom, od których formularz nie został jeszcze odebrany, aby „wysłały go bez zwłoki”.

Formularze spisu można odesłać na następujący adres:

Central Statistics Office
PO Box 2021
Freepost 4726
Swords
Co Dublin
K67 D2X4

Zwrot formularzy pocztą jest bezpłatny, a w przypadku zgubienia lub zniszczenia formularza, zaleca się kontakt z CSO w celu wymiany formularza drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny pod numer 0818 2022 04.