Ważne informacje dla kierowców w Irlandii - można stracić prawo jazdy

Radny ostrzega kierowców w Irlandii przed możliwością utraty uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Radny z Cork, Gerard Murphy, ostrzega przed pułapką utraty uprawnień, w którą mogą wpaść kierowcy w Irlandii w przypadku niedopełnienia ważnego obowiązku.

Przegląd NCT

Jak poinformował w wywiadzie dla gazety The Corkman, nie wszyscy funkcjonariusze Gardy kierują się instrukcją, którą wydano w związku z zaległościami ośrodków przeglądu NCT.

Kierowcy w Irlandii w dalszym ciągu mierzą się z utrudnieniami wobec decyzji podjętych wcześniej przez rząd. W niektórych rejonach Irlandii na przegląd NCT trzeba czekać nawet pół roku.

Radny Murphy przytoczył sprawę kobiety, która zwróciła się do niego z prośbą o pomoc. Z opisu sprawy wynika, że kobieta wyznaczyła termin przeglądu samochodu, już po wygaśnięciu certyfikatu NCT.

Kiedy została zatrzymana przez Gardę, usłyszała, że nie posiada ważnego przeglądu i została ukarana mandatem. Kiedy odwołała się od tej decyzji, otrzymała odpowiedź, iż jedyną dostępną dla niej możliwością było odwołanie się do sądu.

W przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, kierowca ryzykuje podwojeniem kary i punktów karnych, a to może w efekcie doprowadzić do utraty uprawnień, ostrzegł radny.

Ostrzeżenie dla kierowców

Jego zdaniem ta sama instrukcja postępowania w przypadku braku ważnego przeglądu NCT powinna być wydawana wszystkim członkom Gardy.

Pozostawianie decyzji o ukaraniu za brak przeglądu w gestii poszczególnych funkcjonariuszy może przyczynić się do nierównego traktowania kierowców w Irlandii.

Rzecznik Gardy powiedział, że prawo wymaga, aby samochód starszy niż cztery lata posiadał ważny certyfikat NCT.

W przypadku wykrycia kierowcy prowadzącego pojazd bez ważnego zaświadczenia NCT i bez daty ponownego badania lub dowodu, że pojazd został umieszczony na liście oczekujących z pierwszeństwem, kierowca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za brak ważnego zaświadczenia NCT. Kierowcy są również narażeni na zajęcie ich pojazdu.

Jeśli kierowca okaże jednak dowód zaplanowanego terminu bądź umieszczenia na liście oczekujących, funkcjonariusz „może to wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o odpowiednim sposobie działania”, jak twierdzi rzecznik Gardy.

Radny Murphy radzi, aby kierowcy lepiej już teraz rezerwowali sobie termin przeglądu, jeśli ich certyfikat NCT wygasa w 2023 roku. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której ryzykowaliby utratą uprawnień.