Ważne informacje dla klientów banku w Irlandii

Jest to kolejny środek mający na celu pomoc dla klientów likwidowanych banków w Irlandii.

Pod koniec ubiegłego roku poinformowano, że banki Ulster Bank oraz KBC Bank zamykają wszystkie swoje oddziały w Irlandii.

Banki w Irlandii

Klienci tych banków otrzymali wskazówki, aby otworzyć konta w innych instytucjach finansowych przed upływem kilkumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jednym z banków, do którego klienci zaczęli przenosi konta, jest Bank of Ireland. Początkowo klienci Ulster Bank i KBC Bank mieli problemy w otwarciu rachunku karty kredytowej i uzyskaniem debetu na rachunku bieżącym.

W sierpniu Bank of Ireland wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadził wieloproduktowy wniosek bankowy, który umożliwia klientom założenie nowego rachunku bieżącego oraz wnioskowanie o kartę kredytową i debet w rachunku bieżącym w jednym wniosku online.

Bank of Ireland

Przedstawiciele Bank of Ireland poinformowali właśnie, że zdecydowano o jeszcze większym wsparciu dla klientów, którzy chcą otworzyć rachunek bieżący w BOI.

Jest to opcja dla osób, które z różnych powodów preferują bezpośredni kontakt z obsługą banku, lecz w ciągu tygodnia nie mogą pojawić się w oddziale banku.

Z myślą o tych osobach zdecydowano o dodatkowym czynnym dniu dla 61 oddziałów Bank of Ireland w całym kraju. Wyznaczone punkty będą otwarte w cztery pierwsze soboty października w godzinach od 10:00 do 14:00.

Klienci, którzy chcą przenieść swoje konto do BOI, będą musieli przedstawić co najmniej jeden dokument tożsamości ze zdjęciem i jeden dokument potwierdzający adres zamieszkania.

Bank poinformował, że oddziały, które zostaną otwarte w soboty, zostały wybrane na podstawie szeregu kryteriów, w tym liczby osób odwiedzających dany oddział i bliskości oddziału Ulster Bank.

Więcej: bonkers.ie