Minister ds. Ochrony Socjalnej przekazała informacje na temat nowego programu pomocy w Irlandii.

Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, poinformowała o nowym programie pomocy w Irlandii. Ma to pomóc w rozwiązaniu kryzysu mieszkaniowego w kraju.

Zasiłki socjalne w Irlandii

Zgodnie z nowymi przepisami osoby pobierające zasiłki z Social Welfare będą mogły czerpać zyski z wynajmu pokoju innym osobom. Pomoc nie musi się ograniczać do uchodźców z Ukrainy.

Osoby, które wezmą udział w programie, będą mogły zarobić do 14 000 euro rocznie – bez wpływu na wysokość pobieranego przez nich świadczenia socjalnego i bez wpływu na dodatek Fuel Allowance czy Household Benefits Package.

Podobnie w programie będą mogły uczestniczyć osoby mieszkające samotnie – zapewnienie pokoju w swoim domu nie będzie miało wpływu na wysokość zasiłku Living Alone Allowance.

Ogłaszając nowy program pomocy w Irlandii, minister Humphreys stwierdziła, że „to pozytywny krok mający na celu usunięcie barier, przed którymi stoją klienci opieki społecznej”, którzy zdecydują się na zakwaterowanie najemców w swoich domach.

Więcej: gov.ie