Najnowsza decyzja rządu to efekt zmian dotyczących łagodzenia obostrzeń w Irlandii.

Minister Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, poinformowała właśnie o najnowszej decyzji irlandzkiego rządu w sprawie zasiłków dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Zgodnie z jej zapowiedzią, osoby uprawnione do otrzymywania zasiłków dla bezrobotnych będą zobligowane do osobistego odbierania płatności w urzędach pocztowych.

W 2020 roku zdecydowano o tym, by płatności mogły być dokonywane drogą elektroniczną. Miało to na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia, jakie stwarzają osoby gromadzące się w urzędach pocztowych.

Decyzja rządu

Jednak wraz z planem łagodzenia ograniczeń rząd zdecydował się powrócić do starego systemu. Zmiana ma też na celu zwiększenie kontroli nad systemem i ograniczenie oszustw związanych z opieką społeczną.

Decyzja początkowo będzie dotyczyć wszystkich nowych świadczeniobiorców, lecz w nadchodzących miesiącach zmiana obejmie już wszystkie osoby pobierające zasiłek.