POLONIA IRLANDIA

Po oświadczeniu Minister Edukacji potwierdzono plan utworzenia specjalnego centrum informacji w Irlandii.

Minister Edukacji w Irlandii, Norma Foley, potwierdziła wprowadzenie testów antygenowych dla szkół podstawowych. Testy będą bezpłatne i zostaną wprowadzone w placówkach do 29 listopada.

Informacje dla rodziców

Minister Foley powiedziała, że ​​testowanie w szkołach ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń w klasach. W ostatnich tygodniach drastycznie wzrosła bowiem liczba nowych przypadków wśród uczniów w Irlandii.

Testy zostaną udostępnione wszystkim pozostałym uczniom z bańki, w której dziecko uzyskało pozytywny wynik testu – powiedziała Foley. Jeśli w klasie wystąpią dwa lub więcej przypadki w ciągu siedmiu dni poza pierwotną bańką, testy antygenowe zostaną zaoferowane całej klasie.

Rodzice i opiekunowie zostaną poproszeni o wykonanie swoim dzieciom trzech testów – jeden test co drugi dzień. Dziecko, które zwróci pozytywny wynik testu antygenowego, zostanie poproszone o odizolowanie się i wykonanie testu PCR.

Rodzice i opiekunowie zostaną poproszeni o poinformowanie dyrektora szkoły o pozytywnym wyniku testu PCR, a dyrektor poinformuje rodziców innych dzieci w danej bańce.

Minister Edukacji zapewniła przy tym, że w przypadku pozytywnego testu dziecka jego dane osobowe nie zostaną udostępnione innym rodzicom.

Decyzja rządu

Testy antygenowe nie są jednak obowiązkowe. Dzieci, które znajdują się w bańce, w której jest pozytywny wynik testu, mogą nadal chodzić do szkoły, niezależnie od tego, czy biorą udział w testowaniu, czy nie, pod warunkiem, że nie doświadczają objawów zakażenia.

Jeśli dziecko wykazuje jakiekolwiek objawy, powinno się natychmiast odizolować, a rodzic lub opiekun powinien zorganizować test PCR.

Dodatkowo HSE potwierdza, że zostanie utworzone specjalne centrum informacji w Irlandii, aby ułatwić rodzicom dostarczenie bezpłatnych testów antygenowych do ich domu.

Więcej: gov.ie