Kierowcy zostaną powiadomieni pisemnie o szczegółach nowego zarządzenia w Irlandii.

Rząd potwierdza przedłużenie terminów wygaśnięcia prawa jazdy dla kierowców w Irlandii. Ważność dokumentów zostanie przedłużona w ramach środków nadzwyczajnych stosowanych podczas trwania lockdown.

Przedłużenie ważności uprawnień będzie miało zastosowanie również do tych kierowców, którzy skorzystali z przedłużenia już w 2020 roku.

Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego (RSA), który zarządza usługą National Driver License Service (NDLS), automatycznie zaktualizuje dane kierowców, aby pokazać nową datę ważności uprawnień. Nowe daty zostaną też przesłane do Insurance Ireland i An Garda Síochána.

Każdy kierowca uprawniony do przedłużenia ważności prawa jazdy otrzyma pismo informujące o nowym terminie wygaśnięcia dokumentu.

Zmiana zostanie zastosowana w następujący sposób:

  • Każda licencja, która nie została jeszcze odnowiona, a której data wygasła między 01/03/2020 a 31/08/2020, będzie automatycznie przedłużona łącznie o 13 miesięcy lub do 01/07/2021 – w zależności od tego, która data jest późniejsza.
  • Każda licencja, która nie została jeszcze odnowiona, a której data wygaśnięcia przypada między 01/09/2020 a 30/06/2021, będzie w sumie przedłużona o 10 miesięcy.

Kierowcy, których dotyczy przedłużenie uprawnień, powinni sprawdzić nową datę ważności prawa jazdy za pomocą kalkulatora na stronie www.ndls.ie.

Kierowcy, którzy już umówili się na spotkanie w ośrodku NDLS w celu odnowienia licencji, proszeni są o odwołanie spotkania, jeśli nie należą do grupy pracowników niezbędnych (essential workers).

Więcej informacji: ndls.ie