Ważne informacje w sprawie wypłat zasiłku Covid-19 w Irlandii

Bardzo ważne informacje na temat wypłaty zasiłku Covid-19 w Irlandii.

Na rządowej stronie Gov.ie pojawiła się ważna informacja w związku z wypłatami zasiłku Covid-19 w Irlandii. Departament Opieki Społecznej w opublikowanym komunikacie prosi wszystkie osoby pobierające zasiłek o potwierdzenie, że nadal są uprawnione do jego otrzymywania.

Potwierdź uprawnienia do pobierania zasiłku Covid-19

Wszystkie osoby pobierające zasiłek Covid-19 w Irlandii muszą potwierdzić do 13 lipca 2020 roku, że nadal są do niego uprawnione. Jeżeli osoba pobierająca zasiłek nie zrobi tego, to może to wpłynąć na płatności – ostrzega Departament Opieki Społecznej w Irlandii.

Jak potwierdzić uprawnienia do pobierania zasiłku Covid-19

Telefon: 1890 800 024 – specjalna infolinia
Strona: www.mywelfare.ie – serwis online

Więcej informacji: www.gov.ie

Obecnie w Irlandii ponad 400.000 osób pobiera zasiłek Covid-19. Wszystkie te osoby do 13 lipca 2020 roku muszą potwierdzić, że nadal mogą pobierać zasiłek.