Już od marca zakończy się nieuczciwy proceder niektórych pracodawców w Irlandii.

Od początku marca w Irlandii ma nastąpić koniec zatrudniania na umowy śmieciowe (zero-hours contract).

Co oznacza termin zero-hours contract w Irlandii?

Jest to obecnie najpopularniejsza w Irlandii forma zatrudniania pracowników o najniższych zarobkach. Polega ona na tym, że pracodawca dzwoni do pracownika tylko wtedy, jeśli go potrzebuje do pracy w danym dniu. Wypłaca mu wynagrodzenia jedynie za przepracowany czas. Nie są wypłacane nadgodziny, dojazdy do pracy, chorobowe itd.

Podpisując taką umowę, pracownik zgadza się, by zawarta w umowie liczba godzin nie była gwarantowana. Jednak praca w takim systemie oznacza niepewność i stres związany z zarobkami oraz brak stabilizacji finansowej. Osoby zatrudnione na „zero-hours contract” mają też trudności w uzyskaniu kredytu w banku.

Nowe prawo ma chronić pracowników w Irlandii

Po wprowadzeniu nowej ustawy będzie można zatrudniać osoby na „zero-hours contract” tylko na krótki czas lub na nagłe zastępstwo. Pracownik będzie też uprawniony do wykazów zatrudnienia w tygodniowym wymiarze godzin. Przepracowane godziny pracownika będą sumowane tygodniowo i wykazywać mają rzeczywisty status zatrudnienia. Jest to korzystne przy staraniu się np. o kredyt hipoteczny.

Pracownik wezwany do pracy, a następnie odesłany do domu będzie uprawniony do minimalnej płatności. Pracodawca będzie zobowiązany podpisać kontrakt z pracownikiem w ciągu 5 dni od rozpoczęcia jego zatrudnienia. W przeciwnym razie po upływie miesiąca sprawa trafi do sądu.

Większa ochrona dla pracowników w Irlandii

Pracodawcy w Irlandii zobligowani są do przestrzegania prawa pracy i do wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań wobec zatrudnionych przez siebie osób. W przypadku, gdy pracodawca nie wywiązuje się z ich przestrzegania, pracownik może złożyć skargę do komisji WRC – Workplace Relations Commission.

Pracownicy WRC sprawdzają każdy zgłoszony przypadek i w niektórych przypadkach sprawa może nawet trafić do sądu. Jednak większość spraw kończy się ugodą pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pomoc komisji Workplace Relations Commission jest bezpłatna i skorzystać z niej może każdy pracownik, który nie może dojść do porozumienia ze swoim pracodawcą odnośnie przestrzegania swoich praw.