POLONIA IRLANDIA

Firmy w Irlandii, które nie spełnią rządowych wymogów, będą musiały zostać zamknięte.

Zbliżamy się do procesu stopniowego odmrażania irlandzkiej gospodarki. W związku z tym rząd przygotowuje rynek na powrót pracowników do ich miejsc zatrudnienia.

Minister ds. Biznesu Heather Humphreys poinformowała o surowych przepisach, zgodnie z którymi możliwe będzie otwarcie firm w Irlandii. Organizacje, które nie spełnią rządowych wymogów, zostaną zamknięte.

Nowe przepisy dla firm w Irlandii

Rządowy plan ponownego otwarcia miejsc pracy będzie obowiązkowy w całej Irlandii. Zgodnie z nowymi przepisami:

  • Każda firma będzie miała jednego przedstawiciela, który odpowiedzialny będzie za przestrzeganie wymogów.
  • Pracodawcy będą zobligowani do przeprowadzenia rozmów z pracownikami oraz szkoleń dotyczących nowych zasad postępowania w przypadkach wykrycia Covid-19 wśród personelu.
  • Pracownicy będą wypełniać formularze potwierdzające, że zgodnie z ich wiedzą nie mieli potencjalnego kontaktu z koronawirusem. Dodatkowo pracownicy muszą monitorować swoje samopoczucie i zgłaszać wszystkie niepokojące objawy zdrowotne przełożonym.
  • Środki bezpieczeństwa związane z zapobieganiem szerzenia się koronawirusa przewidują zachowywanie dystansu społecznego, zakaz podawania ręki, sprawdzanie temperatury u wszystkich osób w firmie czy intensywne sprzątanie i dezynfekcja.
  • Pracodawcy muszą zapewnić chusteczki, środki dezynfekujące do rąk, środki ochrony indywidualnej, worki na odpady kliniczne i odpowiednie urządzenia do mycia rąk.
  • W odniesieniu do maseczek ochronnych w rządowym protokole stwierdzono, że nie zastępują one innych środków bezpieczeństwa i higieny. W firmach, w których wprowadzony będzie ten obowiązek, należy przestrzegać zasad higieny – maseczki powinny być regularnie dezynfekowane i nieprzekazywane innym osobom do użytkowania.
  • Podczas przerw w pracy wymagane będzie zachowanie dystansu społecznego i ograniczenie liczby osób przebywających w kantynach w jednym czasie.
  • Tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów nie jest możliwe, należy zainstalować bariery ochronne i zminimalizować bezpośredni kontakt fizyczny.
  • To główne punkty protokołu „Return to Work Safely Protocol”. Firmy, które nie spełnią rządowych wymogów, zostaną zamknięte przez Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSA).