Ważne zmiany w świadczeniach socjalnych w Irlandii

W ramach Budżetu 2024 rząd zdecydował o zmianach w niektórych świadczeniach socjalnych w Irlandii.

Podczas czytania Budżetu 2024 poinformowano o ważnych zmianach dotyczących niektórych świadczeń socjalnych w Irlandii.

Zasiłek rodzinny – Child Benefit

Wspierając mieszkańców borykających się z wysokimi kosztami życia, zdecydowano o przyznaniu dodatkowej płatności zasiłku rodzinnego.

Podwójna jednorazowa wypłata Child Benefit na wsparcie wszystkich rodzin z dziećmi zostanie wypłacona w grudniu 2023 roku.

Dodatkowa kwota w wysokości 140 euro dotyczy rodziców i opiekunów dzieci poniżej 16 roku życia lub dzieci poniżej 18 roku życia, jeśli uczą się one w pełnym wymiarze godzin, odbywają szkolenie w pełnym wymiarze godzin lub są niepełnosprawne i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Świadczenie to trafi do ponad 1,2 mln dzieci w ponad 650 tys. rodzin w Irlandii.

W Budżecie 2024 ogłoszono również jeszcze inną decyzję w zakresie zasiłku rodzinnego. Rząd postanowił, iż od września 2024 roku świadczenie obejmie także osoby w wieku 18 lat, które uczą się w pełnym wymiarze godzin.

Bonus świąteczny – Christmas Bonus

Inne ważne decyzje rządu podjęte w ramach Budżetu 2024 dotyczą m.in.

  • podwyżki płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 12,70 euro za godzinę,
  • obniżki 4,5% stawki USC do 4% oraz
  • podwyżki wszystkich podstawowych stawek świadczeń socjalnych o 12 euro tygodniowo od stycznia 2024 r.

Potwierdzono również, że przed świetami Bożego Narodzenia osoby uprawnione do długoterminowych świadczeń socjalnych otrzymają bonus świąteczny (Christmas Bonus).

Premia bożonarodzeniowa w wysokości 100% pobieranego świadczenia zostanie wypłacona 1,3 mln beneficjentom na początku grudnia 2023 r., jak poinformowano.

Zasiłki i dodatki socjalne w Irlandii

Natomiast w listopadzie osoby uprawnione do dodatku Fuel Allowance otrzymają dodatkową jednorazową płatność w wysokości 300 euro.

Także w listopadzie dodatkowa kwota 400 euro wypłacona zostanie osobom uprawnionym do śiwdczeń: Working Family Payment, Carer’s Support Grant oraz Disability Allowance, Blind Pension i Invalidity Pension.

W tym samym miesiącu wypłacone zostanie też jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości 100 euro dla osób otrzymujących Increase for a Qualified Child (na każde kwalifikujące się dziecko).

Rząd planuje również wypłatę styczniowej premii z tytułu kosztów utrzymania dla osób pobierających długoterminowe świadczenie dla osób poszukujących pracy.

Natomiast w grudniu 2024 roku planowane jest wprowadzenie programu świadczeń dla osób poszukujących pracy, które będą zależne od wynagrodzenia.

Warunkiem jest pojawienie się ostatecznego projektu tego programu, który do tego czasu zostanie zatwierdzony przez rząd.

Więcej: gov.ie