Minister ds. Ochrony Socjalnej w Irlandii potwierdziła swoją decyzję.

Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, potwierdziła swoją decyzję w sprawie zwiększenia zasiłku dla opiekunów dzieci przewlekle chorych w Irlandii.

Zasiłki socjalne

Nowe przepisy mają obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym, a zasiłki przeznaczone są w ramach wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci poniżej 16 roku życia przebywających w szpitalu.

Zgodnie z decyzją ministerstwa przedłużony zostaje okres wypłaty świadczeń rodzinom uprawnionym do zasiłku Domiciliary Care Allowance oraz Carer’s Allowance.

Ogłaszając swoją decyzję, minister Humphreys stwierdziła:

Mam nadzieję, że zapewni to wielu rodzinom większe bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha, gdy znoszą tak trudne doświadczenia.
Do tej pory zasiłki te były wypłacane przez okres 13 tygodni, kiedy dziecko przebywało w szpitalu. Dlatego z przyjemnością podwajam ten czas do 26 tygodni w sytuacji, gdy dziecko jest hospitalizowane w pełnym wymiarze godzin.

Zasiłki na dziecko w Irlandii

Zasiłek Domiciliary Care Allowance jest świadczeniem dla dziecka w wieku poniżej 16 lat, które wymaga stałej opieki i uwagi. Nie jest on sprawdzany pod kątem dochodów i jest wypłacany według stawki 309,50 euro miesięcznie na każde kwalifikujące się dziecko.

Zasiłek Carer’s Allowance jest świadczeniem wypłacanym w zależności od dochodów dla osób, które opiekują się kimś, kto potrzebuje wsparcia ze względu na wiek, niepełnosprawność fizyczną lub trudności w uczeniu się bądź chorobę, w tym chorobę psychiczną.

Jest on skierowany przede wszystkim do opiekunów o niskich dochodach, którzy mieszkają z tymi, którzy nie mogą się utrzymać i opiekują się nimi.

Zgodnie z planem finansowym Budżet 2022, od czerwca pominięcie dochodu w przypadku tego zasiłku wzrośnie z 332,50 euro do 350 euro dla osoby samotnej i z 665 euro do 750 euro dla pary.