POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Agencja ds. Dziecka i Rodziny w Irlandii ukarała rodziców za absencję syna w szkole.

Rodzice chłopca usłyszeli wyrok w sprawie zaniedbania obowiązku szkolnego z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby dni absencji syna w szkole.

Prawo dotyczące obowiązku szkolnego w Irlandii

Zgodnie z irlandzkim prawem dzieci do 16 roku życia mają obowiązek uczęszczania do szkoły. Odpowiedzialność w tej kwestii spoczywa na rodzicach, którzy mają zapewnić dziecku dostęp do edukacji.

W większości szkół w Irlandii dziecko ma możliwość opuścić 20 dni w roku szkolnym. Wszystkie nieobecności są odnotowywane i zliczane, a raporty dostępne są do wglądu pracowników ds. Edukacji z Wydziału Ochrony Społecznej (Department of Social Protection). Rodzice mają też obowiązek wyjaśnić na piśmie przyczyny nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych.

Zaniedbanie obowiązku edukacji dziecka w Irlandii

Jeśli dziecko opuści więcej dni niż przewiduje statut szkoły, pracownik Department of Social Protection zaleca dyrekcji szkoły kontakt z rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyn nadmiernej nieobecności dziecka w szkole. Rodzice otrzymują też informację, że frekwencja dziecka będzie monitorowana.

Kara za absencję dziecka w szkole w Irlandii

Rodzice chłopca, który nagminnie opuszcza zajęcia szkolne, usłyszeli wyrok skazujący. Ojciec dziecka otrzymał karę pozbawienia wolności na okres jednego miesiąca, a matka chłopca otrzymała karę grzywny w wysokości €1.000. W ciągu trzech lat chłopiec opuścił aż 243 dni szkoły. Rodzina mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie chłopiec również unika obowiązku szkolnego.