Woda pitna w Irlandii zagraża zdrowiu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł przeciwko Irlandii w sprawie przekroczenia norm bezpieczeństwa wody pitnej.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, w którym stwierdza, że Irlandia nie spełniła swoich zobowiązań wynikających z unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody pitnej, przekraczając dozwolone poziomy niebezpiecznych związków chemicznych.

TSUE – wyrok przeciwko Irlandii

Trybunał orzekł, że stężenie trihalometanów (THM) w irlandzkiej wodzie pitnej w wielu publicznych systemach wodociągowych przekraczało zalecane limity bezpieczeństwa od co najmniej 2012 roku, podczas gdy termin na wdrożenie rozwiązań upłynął już w 2003 roku.

THM to związki chemiczne często występujące w wodzie pitnej, zwłaszcza w systemach wykorzystujących chlor do oczyszczania wody. Sąd uznał te substancje za niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska.

W orzeczeniu podkreślono, że nadmierne poziomy THM były obecne w irlandzkiej wodzie pitnej przez znaczny okres czasu.

THM są tworzone w wyniku reakcji między materiałem organicznym, takim jak gleba i gnijąca roślinność, a chlorem. Wysokie poziomy THM wiązane są z chorobami wątroby, nerek, centralnego systemu nerwowego oraz rakiem pęcherza i jelita grubego.

Woda pitna w Irlandii

Komisja Europejska, niezadowolona z reakcji irlandzkich władz na prośby o informacje dotyczące zapewnienia zgodności wody pitnej z unijnym prawodawstwem, zainicjowała postępowanie prawne.

Rząd irlandzki został poinformowany przez Brukselę w maju 2015 roku, że nie spełnia wymagań unijnej dyrektywy w zakresie THM, a w maju 2020 roku Komisja Europejska wydała uzasadnioną opinię, że Irlandia nie spełnia swoich obowiązków dotyczących standardów wody pitnej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, zgodnie z którym Irlandia musi zastosować się do orzeczenia bez zwłoki i pokryć koszty prawne sprawy.

Komisja Europejska może również wnieść dalsze działania w celu uzyskania kar finansowych za opóźnienia w zastosowaniu się do dyrektywy.

Uisce Éireann – Irish Water

Irlandia twierdziła, że niespełnienie maksymalnych limitów THM przez publiczne i prywatne systemy wodociągowe nie oznacza, że państwo nie spełniało swoich obowiązków wynikających z unijnego prawa.

Argumentowała również, że specyficzne czynniki geograficzne i środowiskowe, takie jak obecność torfu i wyższe niż średnia opady, utrudniają zgodność z normami Unii.

Jednakże Trybunał orzekł, że Irlandia nie ubiegała się o żadne dostępne wyjątki w tej kwestii i zauważył, że szacowane daty osiągnięcia zgodności były odkładane przez Irlandię za każdym razem, gdy dostarczała nowy raport postępu.

Firma Uisce Éireann, odpowiedzialna za dostarczanie wody w Irlandii, stwierdziła, że zdrowie publiczne jest jej najwyższym priorytetem i że jest zdeterminowana do skutecznego rozwiązania pozostałych niezgodności z THM, deklarując, że już poczyniła znaczne postępy w rozwiązywaniu tych problemów.