POLONIA IRLANDIA

Irlandia nie spełniła wymogów Komisji Europejskiej i sprawa została skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Mieszkańcy Irlandii narażeni są na spożywanie wysoce zanieczyszczonej wody pitnej. Ostrzeżenie wydane zostało przez Komisję Europejską już w 2018 roku, a dotyczyło ryzyka utraty zdrowia przez około 500.000 mieszkańców z 44 stref wodociągowych w kraju.

Zanieczyszczona woda pitna

Wykryte zanieczyszczenia dotyczą poziomu trihalogenometanów, które są związkami silnie toksycznymi i trudno biodegradowalnymi. Trihalogenometany powstają podczas końcowego procesu uzdatniania wody i chlorowania.

Zdaniem Komisji Europejskiej poziom trihalogenometanów w wodzie pitnej w Irlandii jest zbyt wysoki. Komisja stwierdziła:

Władze irlandzkie nie podjęły odpowiednich działań w celu obniżenia wartości trihalogenometanów oraz informowania konsumentów o skutkach zdrowotnych, jak to jest wymagane.

Po trzech latach członkowie Komisji Europejskiej stwierdzili, że Irlandia nadal nie spełniła wymogów dyrektywy w sprawie wody pitnej, która wymaga, aby kraje Unii zapewniały zdrową i czystą wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Ich zdaniem woda pitna dostarczana w 30 strefach wodociągowych w Irlandii nadal przekracza bezpieczne poziomy THM. Może to pociągać za sobą potencjalne zagrożenie dla zdrowia dla ponad 200.000 obywateli.

Według Komisji Irlandia nie podjęła wystarczających działań chroniących zdrowie mieszkańców, dlatego sprawa została skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w celu dalszego wyjaśnienia.