Wsparcie dla osób o niskich dochodach w Irlandii

Dodatek ten został wprowadzony w odpowiedzi na presję finansową, którą odczuwają osoby o niskich dochodach w Irlandii.

Mieszkańcy Irlandii mogą ubiegać się o specjalny dodatek socjalny, który pozwoli im na złagodzenie presji finansowej.

Dodatek socjalny w Irlandii

Dodatek Additional Needs Payment (ANP) to istotna forma wsparcia finansowego dostępna w Irlandii dla osób pracujących z niskimi dochodami oraz dla beneficjentów zasiłków społecznych.

Jest to odpowiedź na rosnące koszty życia, które nieustannie obciążają budżety wielu rodzin, zwłaszcza w kontekście inflacji, która nadal pozostaje sporym wyzwaniem.

ANP jest wypłacany w ramach programu Supplementary Welfare Allowance (SWA) i zarządzany przez Community Welfare Service (CWS), działający pod egidą departamentu opieki społecznej.

Dodatek ten został wprowadzony w odpowiedzi na presję finansową, którą odczuwają osoby o niskich dochodach, które nie są w stanie pokryć swoich tygodniowych wydatków na niezbędne rzeczy jak rachunki domowe, zakupy spożywcze czy ubezpieczenia.

Additional Needs Payment (ANP) – dodatek socjalny

Aby kwalifikować się do otrzymania ANP, wnioskodawca musi spełnić kilka warunków, które oceni Urzędnik ds. Opieki Społecznej (Community Welfare Officer).

Proces ten obejmuje spotkanie z wnioskodawcą i przegląd dokumentów, aby stwierdzić, czy kwalifikuje się on do otrzymania płatności.

Chociaż zazwyczaj wymagane jest, aby dochód tygodniowy wnioskodawcy nie przekraczał ustalonego limitu, w niektórych przypadkach urzędnik może przyznać świadczenie nawet w sytuacji przekroczenia tego progu.

Dodatek może być przyznany na pokrycie różnorodnych wydatków, takich jak wzrost kosztów energii elektrycznej i paliwa, niezbędne naprawy mienia, w tym pojazdów mechanicznych, wymiana sprzętu AGD i mebli, pomoc przy kaucjach za wynajem, koszty pogrzebu, dodatkowe koszty związane z rozpoczęciem nauki szkolnej przez dzieci, czy też powtarzające się koszty podróży na wizyty w szpitalu lub więzieniu.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o ANP powinny przygotować odpowiednie dokumenty, w tym numery PPS, dowody tożsamości takie jak Public Services Card, paszport czy prawo jazdy, oraz dokumenty potwierdzające dochody, wydatki i sytuację finansową, takie jak wyciąg z konta bankowego.

Więcej: gov.ie