POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI W IRLANDII ARTYKUŁ

W parlamencie w Irlandii trwa kryzys w sprawie wydatków na zasiłki socjalne.

Trwa impas rozmów w irlandzkim parlamencie dotyczący braku porozumienia w sprawie zasiłków socjalnych, które zostały zawarte w projekcie Budżet 2018.

W Budżecie 2018 zaplanowano podwyżki zasiłków socjalnych, co spotkało się z ostrą krytyką niektórych grup politycznych. Według opozycji rząd nie ma pieniędzy na te podwyżki, a są ważniejsze kwestie, które wymagają dużych nakładów finansowych – jak choćby mieszkalnictwo.

Wskutek braku osiągniętego porozumienia spekuluje się, że zostaną w niedługim czasie rozpisane nowe wybory. Może to być już za dwa miesiące, co oznacza, że zaplanowane na wiosnę podwyżki zasiłków nie wejdą w życie.

Minister ds. Opieki Społecznej uspakaja jednak i zapewnia, że ustawa dotycząca wypłaty dodatkowego zasiłku w ramach Christmas Bonus została przegłosowana. Wypłaty dodatku rozpoczną się więc zgodnie z planem czyli już w przyszłym tygodniu.

Czytaj też: Christmas Bonus – wiadomo już kiedy dodatek zostanie wypłacony

Aby zapowiadany plan podwyżek świadczeń socjalnych został zrealizowany, parlament musi zatwierdzi wszystkie ustawy przed przerwą świąteczną. Jeśli się to nie uda, podwyżki zostaną „zamrożone”, a Irlandię najprawdopodobniej czekają przedterminowe wybory.