Wyciekł projekt sprawozdania Oireachtas Committee sprawie przyszłości służby zdrowia w Irlandii.

Komitet Oireachtas pracuje nad raportem na temat irlandzkiej służby zdrowia. Oficjalna publikacja sprawozdania ma nastąpić w przyszłym miesiącu. Już teraz wyciekły pierwsze założenia dotyczące opłat za wizytę u lekarza GP w Irlandii.

Projekt komisji zakłada rekomendację dla rządu, aby w ciągu pięciu najbliższych lat wszyscy mieszkańcy Irlandii zostali objęci bezpłatną opieką lekarzy GP. Obecnie z takiej formy mogą korzystać jedynie posiadacze kart medycznych (Medical Cards i GP Visit Cards). Pozostałe osoby muszą płacić za każdą wizytę u lekarza.

Członkowie komisji w raporcie zamieszczą również rekomendacje, aby poprawić złą sytuację panująca w irlandzkich szpitalach. Obecnie są one przeciążone, co wiąże się z ich przepełnieniem oraz długim oczekiwaniem na planowane zabiegi i operacje. Oczekiwanie na izbie przyjęć oddziału ratunkowego ma wynosić maksymalnie cztery godziny. Natomiast maksymalny czas oczekiwania na operację ma wynosić 12 tygodni. Jeżeli szpital będzie miał opóźnienia, zapłaci karę.