Były pracownik niemieckiej sieci sklepów w Irlandii wygrał sprawę ze swoim byłym pracodawcą.

Komisja The Workplace Relations Commission (WRC) rozpatrzyła sprawę Polaka zwolnionego z pracy z popularnej niemieckiej sieci Lidl w Irlandii.

Zwolnienie z pracy w Irlandii

Wnioskujący o rekompensatę pracownik założył sprawę o niesłuszne zwolnienie z pracy, które było konsekwencją wyłączenia zamrażarki z żywnością.

Według informacji, które pojawiły się w irlandzkiej prasie, mężczyzna był zatrudniony w firmie Lidl Ireland przez prawie 10 lat. Podczas całego okresu zatrudnienia nie złożono przeciwko niemu żadnych wniosków o postępowanie dyscyplinarne.

W lutym 2020 roku pracownik wyłączył na kilka minut zasilanie zamrażarki, w której pracował, ponieważ był wówczas w okresie rekonwalescencji po przeziębieniu i chciał uniknąć ponownego zachorowania.

Przełożony uznał charakter tego przewinienia za poważny i zwolnił mężczyznę z pracy. Pracownik natomiast uznał, że było to całkowicie niewłaściwe w sytuacji, gdy żaden towar nie uległ uszkodzeniu, Stwierdził też, że ​​był to pierwszy tego typu incydent, a jego staż w Lidlu był nienaganny.

Przedstawiciele firmy twierdzą, że wyłączenie zamrażarki stanowiło rażące wykroczenie, ponieważ stanowiło fundamentalne naruszenie zaufania między stronami, a zwolnienie było proporcjonalnym wynikiem i mieściło się w zakresie rozsądnych odpowiedzi dostępnych dla Lidla.

Zdaniem firmy pracownik zerwał „łańcuch chłodniczy” mrożonej żywności, wyłączając zasilanie zamrażarki i potencjalnie zagrażając klientom Lidla. W opinii pracodawcy zwolnienie mężczyzny było sprawiedliwe zarówno pod względem proceduralnym, jak i merytorycznym.

Skarga na pracodawcę w Irlandii

Komisja WRC przyznała rację sieci Lidl w sprawie obowiązku traktowania każdego naruszenia zasad BHP. Stwierdziła też, że bezpieczne obchodzenie się z mrożonymi produktami i potencjalne konsekwencje jakiegokolwiek naruszenia zasad mogą mieć katastrofalne skutki dla sieci sklepów i jej klientów.

Jednak w tym przypadku uznano zwolnienie pracownika za niesłuszne. Według WRC żaden rozsądny pracodawca nie zwolniłby pracownika w takich okolicznościach.

Po zbadaniu charakteru przewinienia i nienagannego charakteru pracy przez cały okres zatrudnienia mężczyzny stwierdzono, że mniejsza sankcja, ostatecznie pisemne upomnienie, służyłaby zapobieganiu ponownemu popełnieniu wykroczenia.

Komisja uznała roszczenia Polaka za słuszne i nakazała firmie Lidl Ireland wypłatę rekompensaty w wysokości ponad 2400 euro, co odpowiada jego sześciotygodniowej pensji.