Wygrana Polaka w Irlandii - pracodawca złamał prawo

Polak w Irlandii nie otrzymywał dodatkowej zapłaty za pracę w niedziele przez ponad 13 lat.

Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC) rozpatrzyła skargę Polaka w Irlandii, który wystąpił przeciwko swojemu pracodawcy.

Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy – WRC

Z opublikowanych informacji wynika, że mężczyzna nie otrzymywał dodatkowej zapłaty za pracę w niedzielę przez ponad 13 lat.

Podczas przesłuchania przed komisją WRC poszkodowany pracownik poinformował, że w 2014 roku podjął próbę omówienia kwestii właściwej zapłaty za pracę w niedzielę, zgodnie z obowiązującymi Irlandii przepisami.

Jednak został wówczas poinformowany przez jedną z pracownic HR, iż „nie ma do tego prawa”. Na potwierdzenie swoich zeznań przedstawił dokument warunków zatrudnienia, na którym brakowało zapisu o premii niedzielnej.

Odszkodowanie

Mężczyzna ponownie poruszył kwestię prawną dotyczącą dodatkowej płatności za pracę w niedzielę w 2022 roku. Zdecydował się już wtedy jednak na złożenie skargi do WRC.

Dyrektor firmy zatrudniającej Polaka zeznała przed komisją, że brak zapłaty niedzielnej premii był „spowodowany przeoczeniem”, które, jak powiedziała, zostało naprawione w kwietniu 2022 roku.

Przyznała też, że została poinformowana o tej sprawie dopiero w momencie złożenia skargi do komisji.

Przewodnicząca komisji uznała skargę Polaka za zasadną i pouczyła pracodawcę o spoczywającym na nim obowiązku stosowania się do przepisów prawa.

Przyznała Polakowi odszkodowanie w kwocie 16 692 euro za okres niewłaściwie wypłacanego wynagrodzenia za pracę w niedziele do kwietnia 2022 r.