W Hiszpanii otwarto właśnie nowy szpital dla pacjentów publicznej opieki zdrowotnej w Irlandii.

W Hiszpanii otwarto nowy szpital dla pacjentów publicznej opieki zdrowotnej w Irlandii, którzy znajdują się obecnie na długich listach oczekujących.

Dyrektywa transgraniczna Unii Europejskiej

Szpital został otwarty w ramach nowej dużej umowy dotyczącej opieki zdrowotnej, dzięki której pacjenci będą leczeni zgodnie z dyrektywą transgraniczną Unii Europejskiej (EU Cross Border Directive).

Dyrektywa gwarantuje, że Health Service Executive (HSE) pokryje leczenie do wysokości kosztów, jakie dane świadczenie opieki zdrowotnej osiągnęłoby w Irlandii.

Umowa została zawarta pomiędzy grupą Hospital Clinical Benidorm Hospitals (HCB) a irlandzką firmą logistyczną (Healthcare Abroad), która będzie pomagać pacjentom w podróży do szpitala na leczenie.

Szpital HCB Dénia znajduje się w Costa Blanca w Alicante. Placówka posiada tam 64 łóżka i rocznie może przyjąć tam na planowe zabiegi i operacje 1 500 pacjentów z Irlandii.

Opieka zdrowotna

W nowym szpitalu będzie zapewnione prawie każde leczenie dostępne obecnie w irlandzkim systemie publicznym. Pacjenci będą tylko musieli opłacić własne zakwaterowanie i transport do Hiszpanii.

Zgodnie z przyjętym założeniem szpital zapewni szybszą drogę do niezbędnych zabiegów opieki zdrowotnej, co poprawi jakość życia pacjentów w Irlandii.

Według najnowszych danych głównymi krajami Unii, w których mieszkańcy Irlandii szukają leczenia w ramach programu, są Hiszpania, Polska, Litwa i Niemcy.

Więcej: hse.ie