Wypłata dodatków i zasiłków socjalnych dla tysięcy osób w Irlandii

Jest to dodatkowa pula świadczeń w Irlandii, zagwarantowana w Budżecie na 2024 rok.

W tym tygodniu tysiącom osób w Irlandii będą wypłacane dodatkowe świadczenia socjalne. Rząd zagwarantował te płatności w ramach Budżetu 2024.

Świadczenia socjalne w Irlandii

Zgodnie z planem beneficjentom Social Welfare od 4 grudnia wypłacane jest dodatkowe tygodniowe świadczenie, które ma pomóc w przedświątecznych wydatkach.

Oprócz Christmas Bonus przewidziano drugie dodatkowe świadczenie dla osób uprawnionych do długoterminowych świadczeń.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zostanie ono wypłacone w tygodniu rozpoczynającym się 29 stycznia 2024 roku.

Zapewniono również, że oba te dodatki wyniosą 100% swojej tygodniowej wysokości danego świadczenia socjalnego.

Child Benefit – zasiłek rodzinny w Irlandii

Także w tym tygodniu z dodatkowej puli wsparcia socjalnego skorzysta wiele rodzin w Irlandii.

Zgodnie z ustalonym przez rząd harmonogramem, na 5 grudnia zaplanowano podwójną wypłatę zasiłku rodzinnego Child Benefit.

Jak już wcześniej poinformowano zasiłek wyniesie 280 euro na dziecko. Szacuje się, że skorzysta z niego 1,3 mln osób.

W okresie od listopada 2023 r. do stycznia 2024 r. wpłynie łącznie dziewięć dodatków i zasiłków socjalnych. Od przyszłego miesiąca nastąpi również podwyżka o 12 euro wszystkich świadczeń socjalnych.