Wypłata dodatku w Irlandii wstrzymana - informacje dla odbiorców

Tysiące gospodarstw domowych w Irlandii muszą przygotować się na zmiany w nadchodzącym miesiącu.

Tysiące irlandzkich gospodarstw domowych stoją przed zmianami w wypłatach ważnego dodatku socjalnego.

Dodatek socjalny w Irlandii

Wraz z końcem sezonu zimowego nadchodzi czas na tymczasowe zawieszenie dodatku paliwowego (Fuel Allowance) w Irlandii.

Program dodatku paliwowego to płatność uzależniona od dochodów, mająca na celu pomoc emerytom i innym beneficjentom długoterminowej opieki społecznej w pokryciu kosztów ogrzewania w zimie.

Płatność dokonywana jest według tygodniowej stawki 33 euro lub, jeśli preferowane, w dwóch ratach. Dodatek jest wypłacany w sezonie zimowym przez 28 tygodni – od końca września do 5 kwietnia.

W kwietniu br. ostatnia transza dodatku zostanie przekazana 404 000 gospodarstwom domowym, kończąc tym samym sezon 2023/2024. Całkowita wartość tego wsparcia w sezonie zimowym wynosi 924 euro dla każdego z beneficjentów.

Fuel Allowance – dopłata do ogrzewania

Dodatek paliwowy jest kluczowym elementem wsparcia dla wielu gospodarstw domowych w Irlandii, pomagającym w pokryciu kosztów ogrzewania.

Jego tymczasowe wstrzymanie jest coroczną praktyką, na którą beneficjenci powinni być przygotowani, planując swoje wydatki i zarządzając budżetem domowym w okresie letnim.

Departament ds. Opieki Społecznej przypomina, że w związku z Dniem Świętego Patryka i Wielkanocą należy zwrócić uwagę na zmiany dat wypłat świadczeń socjalnych.