Wyraźne zmiany na rynku pracy w Irlandii

Irlandzki rynek pracy doświadcza znaczących zmian, jak wynika z najnowszych danych.

Irlandzki rynek pracy doświadcza znaczących zmian, z jednej strony obserwujemy spadek stopy bezrobocia, a z drugiej – spowolnienie w zatrudnieniu wśród międzynarodowych korporacji.

Bezrobocie w Irlandii

Ostatnie dane Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) oraz badanie ManpowerGroup Employment Outlook rzucają światło na obecną sytuację.

W lutym odnotowano spadek sezonowo dostosowanej stopy bezrobocia do 4,2%, co oznacza poprawę w porównaniu z 4,5% w poprzednich miesiącach.

Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się do 119 300, choć w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła o 0,1%. Spadek ten jest widoczny zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, z wyraźnymi zmianami w strukturze zatrudnienia.

Międzynarodowe korporacje w Irlandii

Jednocześnie międzynarodowe firmy, szczególnie z sektora IT i technologicznego, z siedzibą w Dublinie, wykazują spowolnienie w planach zatrudnienia.

Tylko 12% z nich planuje zwiększyć liczbę pracowników w najbliższym kwartale, co jest najniższym poziomem od 2021 roku.

Badanie oparte na odpowiedziach 420 pracodawców pokazuje, że chęć obniżenia kosztów w obliczu niepewności ekonomicznej prowadzi do zmniejszenia inwestycji międzynarodowych biznesów w Irlandii.

W Dublinie, mimo że perspektywy zatrudnienia w regionie są najwyższe (27%), duże przedsiębiorstwa nie planują rozszerzania swojej siły roboczej, co stanowi spadek z 39% sprzed dwóch lat.

Sektor opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych wykazuje największą intencję do rekrutacji, osiągając 32%, co może wskazywać na obszary wzrostu i możliwości na rynku pracy.