POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Obecność dzieci w szkole w Irlandii jest regularnie monitorowana przez pracowników Social Welfare.

W Irlandii dozwolone jest, by (niezależnie od powodów) dziecko opuściło 20 dni szkolnych w ciągu roku szkolnego. W każdej szkole odbywają się wizytacje pracowników Social Welfare, którzy starannie monitorują dzienniki nieobecności.

Jeśli dziecko opuściło nadmierną ilość dni w szkole, dyrektor zobligowany jest wysłać list informacyjny do rodziców ucznia. Jeśli sytuacja się powtórzy Social Welfare zawiadamia Agencję ds. Dzieci i Młodzieży TUSLA i ta przejmuje już sprawę.

W Irlandii odbyła się właśnie sprawa sądowa matki dziecka, która ma odpowiedzieć za nadmierną nieobecność córki w szkole. Grozi jej grzywna €1.000 i miesiąc więzienia.

Matka dziewczyny tłumaczyła w sądzie, że stara się, by córka uczęszczała na zajęcia szkolne. Jednak sędzia stwierdził, że przewidywane kary dla rodziców w takich przypadkach są „nieadekwatne”. Jego zdaniem wysokość kary powinna być na tyle wysoka, żeby rodzice wywiązywali się ze swoich obowiązków.

Jak wykazano – córka kobiety w roku szkolnym 2017/2018 opuściła 42 dni (ze wszystkich 175), a w obecnym roku szkolnym opuściła już 10 dni. Sędzia dał kobiecie ostatnią szansę na uniknięcie kary więzienia – jeśli córka oskarżonej wykaże do maja br. poprawę frekwencji w szkole, wyrok może zostać złagodzony.

Sprawdź: Szkoła w Irlandii – Kalendarz dni wolnych na rok 2018 – 2019