Wysokie kary za naruszenie nowych zasad w Irlandii - podano kwoty

Irlandia wprowadza wysokie kary dla pracodawców w celu ochrony pracowników.

Zmiany w prawie dotyczącym ochrony pracowników w Irlandii przynoszą nowe wyzwania dla pracodawców.

Napiwki w Irlandii

Ustawa Payment of Wages (Amendment) (Tips and Gratuities) Act 2022 wprowadza kary dla firm naruszających zasady dotyczące przekazywania napiwków pracownikom.

Zgodnie z nowym prawem, pracodawcy, którzy nie dostarczą pracownikom warunków zatrudnienia bądź udzielą fałszywych informacji, zostaną ukarani grzywną w wysokości 1500 euro.

Dodatkowo, firmy, które nie dostarczą pracownikom pisemnego oświadczenia o sposobie rozdzielania napiwków lub nie potraktują opłaty za obsługę jako napiwku, będą podlegać karze w wysokości 750 euro.

Kolejną nowością jest kara w wysokości 500 euro dla pracodawców, którzy nie wystawią „informacji o napiwkach i gratyfikacjach” lub „informacji o napiwkach i gratyfikacjach dla pracowników kontraktowych”.

Ochrona pracowników w Irlandii

Inspektorzy z Komisji ds. Stosunków Pracy (WRC) będą odwiedzać obiekty w całym kraju, aby sprawdzić, czy ich działania są zgodne z nowymi regulacjami.

Minister Stanu ds. Biznesu, Zatrudnienia i Handlu, Neale Richmond, podkreślił, że napiwki są ważnym aspektem branży gastronomicznej, szczególnie po ruchliwym okresie świątecznym.

Poinformował także, że celem zaostrzenia przepisów jest zwracanie pieniędzy pracownikom, co obejmuje umożliwienie im zatrzymania ciężko zarobionych napiwków.

Nowe przepisy w Irlandii mają na celu wzmocnienie ochrony pracowników branży gastronomicznej i zapewnienie przejrzystości w zakresie napiwków i gratyfikacji. Pracodawcy będą musieli dostosować się do nowych wymogów, aby uniknąć wysokich kar.

Więcej: gov.ie