Wywóz śmieci jeszcze droższy - zmiany w Irlandii już od września

Już od przyszłego miesiąca wywóz odpadów komunalnych i komercyjnych w Irlandii będzie droższy.

Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych i komercyjnych stanie się droższy już w przyszłym miesiącu.

Opłata za śmieci w Irlandii

Od 1 września wchodzi w życie nowa opłata za śmieci, obejmująca wszystkie odpady komunalne, które nie podlegają recyklingowi.

Obecna opłata wynosi 75 euro za tonę, jeśli odpady te trafiają na wysypisko, lecz wobec najnowszych informacji zdecydowano o wprowadzeniu nowej opłaty, która zwiększy koszt do 85 euro.

Opłata w wysokości 10 euro będzie dotyczyć odpadów, które zostaną spalone lub będą musiały być poddane mechanicznej obróbce w inny sposób, zarówno w Irlandii, jak i za granicą.

Stowarzyszenie Gospodarki Odpadami w Irlandii (IWMA), podkreśla, że to indywidualne firmy zajmujące się odbiorem odpadów będą decydować, czy przenieść koszty na konsumentów, czy też pokryją go same.

Bez względu na to, jakie wybiorą rozwiązanie, IWMA wzywa rząd do przeprowadzenia ogólnokrajowej kampanii informacyjnej skierowanej do konsumentów, wyjaśniającej powody wprowadzenia tej opłaty.

Recykling w Irlandii

Tymczasem jak wynika z ostatnich danych, wiele pojemników na surowce wtórne jest zanieczyszczonych przez jedzenie i inne odpady, co powoduje, że ich zawartość staje się nieodpowiednia do recyklingu.

Podobnie wiele odpadów nadających się do recyklingu jest traconych, ponieważ trafiają do czarnego pojemnika na odpady resztkowe, który jest przeznaczony jedynie dla odpadów, które nie mogą być poddane recyklingowi lub kompostowaniu.

Sekretarz IWMA, Conor Walsh, powiedział, że branża popiera wprowadzenie opłaty jako sposób zachęcenia do lepszego segregowania odpadów i zwiększenia recyklingu.

Irlandia generuje rocznie około 3,2 miliona ton odpadów komunalnych, ale tylko 1,3 miliona ton jest poddane recyklingowi lub kompostowaniu.

Poinformowano, że środki zebrane z tej opłaty oraz istniejącej opłaty za składowanie będą kierowane do Funduszu Gospodarki Odpadowej, który wspiera innowacje i przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu.