POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

W najbliższych tygodniach w wielu miejscach na terenie Irlandii można spodziewać się zwiększonej liczby patroli Gardy.

W ramach operacji Gardy Month of Action prowadzone są wzmożone kontrole na wielu drogach w Irlandii. Akcja potrwa do 29/02/2020 i ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W trakcie prowadzonych kontroli funkcjonariusze Gardy egzekwują przepisy ruchu drogowego, a także kontrolują pojazdy pod kątem działalności przestępczej.

Szczególną uwagę zwraca się na:

  • Posiadanie ważnych dysków ubezpieczenia, Road Tax i NCT
  • Korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu
  • Brak zapiętych pasów – na przednich i na tylnych siedzeniach pojazdu
  • Nadmierną prędkość
  • Niebezpieczną jazdę
  • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i substancji odurzających

Funkcjonariusze Gardy prowadzą jednocześnie akcję Operation Thor, którą rozpoczęto 01/12/2019 i która potrwa do końca marca 2020 roku. Akcja ta ma na celu wychwycenie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz zmniejszenie liczby włamań do domów.