POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Garda zaostrza środki przestrzegania restrykcji w Irlandii.

Na drogach Irlandii rozstawione są liczne punkty kontrolne Gardy. Funkcjonariusze zatrzymują kierowców i pytają o powód podróżowania.

Do tej pory kierowca, który znalazł się poza obrębem 5 km od miejsca zamieszkania bez wyraźnego powodu (praca, szkoła, lekarz), informowany był o wytycznych rządu w sprawie obowiązujących restrykcji.

Funkcjonariusze Gardy nie wystawiali mandatów za złamanie przepisów, chyba że kierowca uparcie odmawiał zastosowania się do zaleceń.

Sytuacja uległa zmianie po sytuacji, która miała miejsce w górach Wicklow w miniony weekend. Setki osób zostało zawróconych z popularnego szlaku dla turystów.

Funkcjonariusze Gardy nie mieli wątpliwości, że większość podróżnych przekroczyła obowiązujący limit 5 km.

Dodatkowo niektóre pojazdy zostały zaparkowane niewłaściwie i blokowały dojazd dla ratowników górskich. W konsekwencji kilka z nich zostało odholowanych.

Na stronie An Garda Síochána pojawiła się w poniedziałek aktualizacja informacji na temat kar za złamanie obowiązujących w Irlandii restrykcji.

Od teraz osoby, które bez wyraźnego powodu przekroczą limit 5 km od miejsca zamieszkania, muszą liczyć się z mandatem w wysokości €100.

Przepisy będą już egzekwowane bez konsultacji z Dyrektorem Prokuratury – jak to się odbywało do tej pory.