POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Według najnowszych danych jedna na cztery osoby w Irlandii jest obecnie bez pracy.

Najnowsze dane opublikowane przez irlandzki Centralny Urząd Statystyczny (CSO) ukazują skalę bezrobocia w Irlandii.

Standardowa stopa bezrobocia nie zmieniła się od grudnia 2020 i w styczniu 2021 wyniosła 5,8 proc.

Stopa bezrobocia powiększona o liczbę osób pobierających specjalny zasiłek z powodu koronawirusa w Irlandii wyniosła w styczniu 25%. W grudniu było to 19,4%.

Realnie więc jedna na cztery osoby w kraju jest teraz bez pracy. Do pogorszenia sytuacji na rynku pracy w dalszym ciągu przyczynia się kryzys Covid-19. Nie bez znaczenia jest przy tym ostatni lockdown kraju.

CSO podaje, iż stopa bezrobocia w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat wynosi 56,4%. Natomiast w przedziale wiekowym od 25 do 74 lat jest to 21,4%. Przy czym pod uwagę wzięto także te osoby, które pobierają świadczenia PUP oraz TWSS.

Więcej: cso.ie