Wzrost cen żywności w Irlandii nawet o 50% - niepewność na rynku

Niepewność na globalnym rynku wpływa także na ceny żywności w Irlandii.

Ceny żywności w Irlandii odnotowały znaczny wzrost w ciągu ostatniego roku z powodu niepewności na rynkach światowych.

Ceny żywności w Irlandii

Ceny zbóż w ciągu ostatniego roku wzrosły prawie o połowę, jak pokazują dane Centralnego Urzędu Statystycznego.

Wzrosły również ceny, jakie rolnicy pobierają za świnie, jaja, warzywa i drób, zgodnie z czerwcowymi indeksami cen rolniczych CSO, ponieważ niektóre koszty produkcji nadal idą w górę.

Ceny zbóż w czerwcu wzrosły o 47,5% w porównaniu z czerwcem 2022 roku, przy czym ceny świń wzrosły o 22,7%, a ceny jaj podskoczyły o 16,8% w skali roku.

Ceny warzyw zwiększyły się o 2,5%, zaś ceny ziemniaków, włącznie z nasionami, wzrosły rok do roku o 14,9% w czerwcu. Za to ceny mleka natomiast spadły o 28,3%, co może przynieść korzystne wieści dla konsumentów w przyszłości.

Podsumowując, indeks cen produkcji rolnej, czyli ceny, które rolnicy pobierają za swoje produkty, spadł o 9,2% rok do roku w czerwcu i zmniejszył się o 2,4% między majem a czerwcem.

Choć koszty produkcji rolników w niektórych przypadkach maleją, to ceny prądu i pestycydów wciąż rosną.

Ceny nawozów w czerwcu spadły o 43,4% w porównaniu z czerwcem zeszłego roku, podczas gdy ceny paliw do silników spadły o 30,7% w tym samym okresie.

Z kolei koszty prądu dla rolników wzrosły o 34,6%, a wydatki na środki ochrony roślin, takie jak pestycydy, wzrosły o 13% rok do roku.

Ceny pasz dla świń i drobiu wzrosły w skali roku, ale między majem a czerwcem nastąpił już spadek.

Indeks cen kosztów produkcji rolniczej, czyli koszty, jakie rolnicy ponoszą na wytworzenie towarów, zmalał o 10,5% rok do roku i spadł o 4,3% miesiąc do miesiąca w czerwcu.

Produkty spożywcze w Irlandii

Po wycofaniu się Rosji z umowy dotyczącej transportu zboża przez Morze Czarne, pojawiają się coraz większe wątpliwości co do światowych cen pszenicy.

Według Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ, w lipcu międzynarodowe ceny pszenicy odnotowały pierwszy wzrost miesiąc do miesiąca od dziewięciu miesięcy.

Najnowszy indeks cen konsumenckich w Irlandii pokazuje spowolnienie wzrostu, ale ceny niektórych produktów spożywczych wciąż są znacznie wyższe niż rok wcześniej.

W lipcu inflacja cen żywności wyniosła 8,8% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku.