Wzrost gospodarczy Irlandii w obliczu wyzwań ekonomicznych

Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI) przedstawił prognozy dla irlandzkiej gospodarki.

Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI) przynosi optymistyczne prognozy dla irlandzkiej gospodarki.

Gospodarka Irlandii

Z najnowszych danych wynika, że przewiduje się wzrost we wszystkich kluczowych obszarach działalności gospodarczej na najbliższe lata.

Mimo globalnych niepokojów i wewnętrznych przeszkód, Zielona Wyspa znajduje sposób, aby kontynuować swoją ekonomiczną podróż w górę.

Z najnowszych raportów ESRI wynika, że mimo pierwszego od dekady spadku Produktu Krajowego Brutto (PKB) w 2023 roku, irlandzka gospodarka ma odzyskać siły w najbliższym czasie.

Spodziewany jest wzrost zmodyfikowanego popytu krajowego (MDD) o 2,3% w tym roku i 2,5% w 2025, podczas gdy PKB ma wzrosnąć o 2,5% w 2024 i 2,3% w kolejnym roku.

Takie prognozy wskazują na stabilizację i rozwój gospodarczy, napędzany przede wszystkim poprawą wyników sektora handlowego i umiarkowanym wzrostem w gospodarce krajowej.

Prognoza gospodarcza dla Irlandii

Irlandia stoi w obliczu szeregu wyzwań, w tym napięć geopolitycznych i ograniczeń infrastrukturalnych. Mimo wyzwań perspektywy dla irlandzkiej gospodarki wyglądają jednak pozytywnie.

ESRI spodziewa się, że inflacja cen konsumpcyjnych ustabilizuje się, co będzie sprzyjać wzrostowi realnych dochodów.

Profesor Kieran McQuinn z ESRI podkreśla, że w przeciwieństwie do trudnego roku 2023, oczekuje się, że wszystkie główne wskaźniki aktywności gospodarczej pokażą pozytywny wzrost w nadchodzących latach.