Wzrost pensji - miłe zaskoczenie dla tysięcy osób w Irlandii

Znaczące zwiększenie wynagrodzeń ma podkreślać status firmy jako lidera rynkowego w Irlandii.

Jeden z pracodawców poinformował o zainwestowaniu łącznie 15 mln euro na rzecz podwyżek płac dla swoich pracowników w Irlandii.

Podwyżka pensji w Irlandii

Sieć supermarketów Lidl Ireland ogłosiła inwestycje w podwyżki płac dla swoich 6 000 pracowników w Irlandii.

Znaczące zwiększenie wynagrodzeń ma podkreślać status firmy jako lidera rynkowego w dziedzinie godziwego wynagrodzenia (Living Wage).

Ta strategiczna decyzja przyniesie średni wzrost wynagrodzeń o 6%, co przekłada się na dodatkowe 2000 euro rocznego dochodu dla przeciętnego pracownika.

Ogłoszone zmiany weszły w życie z dniem 1 marca, podkreślając zaangażowanie firmy w poprawę warunków pracy swojej załogi.

Inwestycje w Irlandii

W ostatnich 12 miesiącach Lidl zainwestował łącznie 32 mln euro w podwyżki płac, zapewniając, że każdy pracownik firmy odnosi korzyści z tej polityki.

Maeve McCleane, Chief People Officer w Lidl Ireland & Northern Ireland, podkreśla, że firma jest duma z możliwości nagradzania ciężkiej pracy i poświęcenia swoich pracowników, co czyni Lidla najwyżej płacącym supermarketem w regionie.

Ponadto, Lidl jest pionierem w przyjmowaniu zaleceń dotyczących wynagrodzenia Living Wage, będąc pierwszą firmą w Irlandii, która zobowiązała się do tej inicjatywy w 2015 roku.