Wzrost płac w Irlandii - rekomendacja ICTU

Rodzice i osoby pracujące szczególnie odczuwają presję wobec obecnej sytuacji w Irlandii.

W ostatnim czasie Irlandia doświadcza zauważalnych zmian w sferze ekonomicznej, które bezpośrednio wpływają na życie jej mieszkańców.

Finanse mieszkańców Irlandii

Z jednej strony Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (ICTU) rekomenduje wzrost płac, z drugiej zaś, badania Penneys wskazują na pogorszenie się sytuacji finansowej mieszkańców.

Prawie 40% dorosłych w Irlandii odczuwa pogorszenie swojej sytuacji finansowej w ciągu ostatniego roku, a co czwarty obawia się, że w 2024 roku będzie jeszcze gorzej.

Badanie przeprowadzone przez Penneys i Amárach Research podkreśla, jak finanse wpływają na jakość życia ludzi, powodując, że konsumenci stają się bardziej ostrożni w wydawaniu pieniędzy.

Społeczeństwo Irlandii aktywnie szuka oszczędności – od zmiany dostawców artykułów spożywczych po redukcję wydatków na rozrywkę i jedzenie poza domem.

Szczególnie rodziny z dziećmi czują presję, z trudem wiążąc koniec z końcem przy rosnących kosztach życia i opieki nad dziećmi.

Wzrost płac w Irlandii

W odpowiedzi na te wyzwania, ICTU zachęca związki zawodowe w sektorze prywatnym do negocjowania wzrostu płac w przedziale 4-6%, aby nadrobić straty wynikające z realnego spadku wynagrodzeń w poprzednich latach.

Płace nominalne będą musiały wzrosnąć w tym roku o około 3%, a w ciągu najbliższych dwóch lat o ponad 5%, aby nadążać za wzrostem kosztów utrzymania, jak twierdzi ICTU.

Kongres zasugerował także zabezpieczenie i ochronę tygodniowego czasu pracy oraz zapewnienie świadczeń pozapłacowych, takich jak krótszy wymiar czasu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, zwiększone zasiłki chorobowe i lepsze świadczenia emerytalne.