Wzrost składek ubezpieczeniowych w Irlandii

Dane opublikowane przez Bank Centralny pokazują niepokojący trend wzrostu składek ubezpieczeniowych w Irlandii.

Dane opublikowane przez Bank Centralny w najnowszym raporcie bazy danych informacji o roszczeniach krajowych (NCID) pokazują niepokojący trend wzrostu składek ubezpieczeniowych, mimo wprowadzenia reform i obniżenia liczby roszczeń.

Ubezpieczenie w Irlandii

W 2022 roku, firmy ubezpieczeniowe zanotowały wzrost składek na pokrycie odpowiedzialności cywilnej o 8%, mimo że całkowity koszt rozstrzygnięć spadł o 43 mln euro.

Równocześnie, marże zysku firm ubezpieczeniowych wzrosły o ponad 50% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co budzi zaniepokojenie wśród przedsiębiorców i organizacji w Irlandii.

Sektor usług administracyjnych i wsparcia oraz sektor zakwaterowania i usług gastronomicznych doświadczyły największych wzrostów składek, odpowiednio o 34% i 24%.

Dodatkowo, ogólne koszty prawne zwiększyły całkowite koszty odszkodowań o 60%, co jeszcze bardziej obciąża przedsiębiorstwa.

Reforma przepisów

Brian Hanley, dyrektor generalny Alliance for Insurance Reform, wyraził swoje rozczarowanie niedawnymi działaniami rządu, które miały na celu zwalczanie tych wzrostów.

Jego zdaniem, reformy te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a przedsiębiorstwa nadal zmagają się z rosnącymi kosztami składek ubezpieczeniowych.

Rządowy Plan Działań na rzecz Reformy Ubezpieczeń z grudnia 2020 roku zawiera 66 działań reformatorskich mających na celu obniżenie kosztów dla konsumentów i przedsiębiorstw oraz wprowadzenie większej konkurencji na rynek.

Czwarty raport postępu wskazuje, że około 95% z tych działań jest realizowanych, w tym wzmacnianie Personal Injuries Assessment Board poprzez udzielenie wytycznych w celu określenia poziomu odszkodowania.

Mimo tych działań, irlandzkie przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie, wciąż odczuwają presję z powodu wzrostu składek.

W obliczu tych trudności oczekuje się, że branża ubezpieczeniowa i rząd podejmą dalsze kroki w celu zapewnienia, że korzyści płynące z reform i spadku liczby roszczeń zostaną faktycznie przekazane przedsiębiorcom.