Podano numer alarmowy, pod który mieszkańcy Irlandii mogą zgłaszać antyspołeczne zachowania w obawie o swoje bezpieczeństwo.

W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba antyspołecznych zachowań wśród użytkowników DART w Dublinie. Coraz więcej pasażerów czuje się zagrożonych podczas podróży. W 2018 roku aż 560 pasażerów złożyło skargi dotyczące wandalizmu, gróźb, pobicia, kradzieży czy żebractwa.

Iarnrod Eireann chce poprawić bezpieczeństwo pasażerów i wprowadza specjalny numer alertu bezpieczeństwa, pod który będzie można zgłaszać incydent. Pracownicy ochrony zostaną od razu wydelegowani do wskazanego miejsca. W razie konieczności zostanie też wezwana Garda.

Alert bezpieczeństwa Iarnrod Eireann w Irlandii

Wszyscy pasażerowie DART mogą wysłać wiadomość tekstową SMS pod numer 51444 i zgłosić incydent. W tym celu w treści wiadomości należy wpisać słowo TRAIN, a po nim miejsce zdarzenia, numer pociągu (jeśli znany) i krótki opis zdarzenia.

Przykład wiadomości tekstowej:
TRAIN, lokalizacja, numer pociągu, opis incydentu – pod numer 51444

Osoba, która wyśle taką wiadomość, otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa w pociągach DART zostanie zwiększona liczba kamer CCTV.