Wzrost wynagrodzeń w Irlandii - pozytywne prognozy gospodarcze

Pracownicy w Irlandii odczuwają wzrost płac, jak wynika z najnowszych danych.

Irlandzka gospodarka ma kontynuować wzrost przez następne półtora roku, a gospodarstwa domowe odnotowują wzrost wynagrodzeń realnych.

Perspektywy gospodarcze Irlandii

Zgodnie z kwartalnym raportem niezależnego instytutu badawczego Economic & Social Research Institute (ESRI), prognozy te wspiera pozytywne środowisko międzynarodowe, szybszy niż oczekiwano spadek inflacji oraz niskie bezrobocie.

Według raportu ESRI, oczekuje się, że Produkt Krajowy Brutto (PKB), na który duży wpływ mają przedsiębiorstwa międzynarodowe, wzrośnie o 2,5% w tym roku i 3,2% w 2025 roku.

Komentując raport, Kieran McQuinn z ESRI powiedział, że po raz pierwszy od dwóch lat irlandzkie gospodarstwa domowe odnotują wzrost wynagrodzeń realnych zarówno w 2024, jak i 2025 roku.

Natomiast zmodyfikowany popyt krajowy (MDD), który ESRI uważa za bardziej dokładną miarę rzeczywistej wydajności irlandzkiej gospodarki, odnotował umiarkowane tempo wzrostu w 2023 roku, głównie ze względu na niższe stopy inwestycji.

Oczekuje się, że MDD wzrośnie o 2,2% w 2024 roku i o kolejne 2,9% w 2025 roku.

Inflacja

Według specjalisty z ESRI tempo inflacji nadal spada. W porównaniu do wyższej inflacji w wielu innych krajach europejskich, inflacja w Irlandii jest stosunkowo niska według niektórych miar.

To, w połączeniu ze wzrostem nominalnych wynagrodzeń, doprowadziło do wzrostu wynagrodzeń realnych po raz pierwszy od dwóch lat.

ESRI oczekuje, że inflacja według indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) wzrośnie o 2% w 2024 roku i spadnie poniżej 2% w 2025 roku. W związku z tym, biorąc pod uwagę wzrosty nominalnych wynagrodzeń, oczekuje się, że wynagrodzenia realne wzrosną o 2% w bieżącym roku i o 3% w 2025 roku.

Rynek pracy

„Rynek pracy w Irlandii pozostaje silny,” jak stwierdzono w raporcie, „z zatrudnieniem przekraczającym 2,7 mln pracowników po raz pierwszy w nowoczesnej historii i bezrobociem wynoszącym 4%.

To sugeruje, że „rynek pracy działa na pełnych obrotach, z ograniczonym potencjałem dalszego wzrostu bez napływu migracji”.

Do zagrożeń dla krajowych perspektyw należą potencjalne wstrząsy geopolityczne zarówno w Europie, jak i w Azji, jak ostrzeżono w raporcie.

Innym wyzwaniem będzie też rozwiązanie problemu ograniczeń zdolności produkcyjnych poprzez inwestycje, nie powodując jednocześnie wzrostu presji cenowej.