Za złamanie tego prawa w Irlandii grozi pięć lat więzienia

Nowe prawo w Irlandii powinno zostać wprowadzone jeszcze przed końcem tego roku.

Minister Sprawiedliwości, Helen McEntee, zaprezentowała właśnie nowe przepisy stanowiące prawo przeciwko przestępstwom z nienawiści i kryminalizujące mowę nienawiści.

Nowe przepisy w Irlandii

Nowe prawo w Irlandii powinno zostać wprowadzone jeszcze przed końcem tego roku, a złamanie przepisów może skutkować nawet karą pozbawienia wolności do lat pięciu.

Według minister McEntee, wcześniejsze projekty ustawy zostały zaktualizowane w celu uwzględnienia jasnego przepisu chroniącego prawdziwą wolność słowa.

Rząd zatwierdził publikację nowego ustawodawstwa, które doda płeć, w tym ekspresję płciową i tożsamość płciową do listy „cech chronionych”. Lista obejmuje też rasę, kolor skóry, niepełnosprawność, narodowość, religię, pochodzenie etniczne lub narodowe oraz orientację seksualną.

Ustawa

Ustawa o podżeganiu do przemocy lub nienawiści i przestępstw z nienawiści kryminalizuje wszelką celową lub lekkomyślną komunikację lub zachowanie, które może podżegać do przemocy lub nienawiści wobec osoby lub osób.

Dzięki ustawie zaostrzone zostaną też formy niektórych istniejących już przepisów, w przypadku których motywem przestępstw jest nienawiść do cechy chronionej.

Napaść, przymuszanie, nękanie, szkoda kryminalna i groźby śmierci są już przestępstwami kryminalnymi, ale wyroki będą surowsze, jeśli te przestępstwa zostaną uznane jako przestępstwa z nienawiści.

Więcej: gov.ie