Opublikowane właśnie dane dotyczące bezpieczeństwa w sieci budzą niepokój wśród rodziców w Irlandii.

Nowy raport CyberSafeKids przedstawia niepokojące dane. Ponad jedna trzecia nastolatków w Irlandii gra online z nieznajomymi, 84% dzieci jeszcze młodszych niż nastolatki korzysta z mediów społecznościowych (mimo nałożonych ograniczeń).

Media społecznościowe

Najpopularniejszymi aplikacjami, z których korzystają dzieci, są obecnie YouTube (74%), TikTok (47%), WhatsApp (39%) i Snapchat (37%).

Jedna trzecia irlandzkich dzieci w wieku od 8 do 12 lat korzystających z mediów społecznościowych publikuje swoje filmy w sieci. TikTok to najpopularniejsza platforma do udostępniania tych filmów.

Jedna czwarta badanych w ankiecie dzieci w wieku od ośmiu do dwunastu lat natknęło się na niepokojące treści w internecie. Spośród nich jedna trzecia przyznała, że nie rozmawiała o tym z rodzicami.

Bezpieczeństwo w internecie

Tymczasem pedagodzy w Irlandii twierdzą, że coraz częściej obserwują zjawisko przenikania problemów z internetu do życia codziennego.

Ponad połowa nauczycieli twierdzi, że ma do czynienia z przypadkami cyberprzemocy w swoich klasach, a 79% nauczycieli uważa, że ​​bezpieczeństwo w internecie jest istotnym problemem w ich szkole.

Wykluczenie z czatów grupowych, pisanie złośliwych komentarzy czy wysyłanie krzywdzących wiadomości to najczęściej spotykane przypadki nękania.

Raport CyberSafeKids wskazuje, że nękania w sieci doświadczyła prawie jedna trzecia spośród 4.000 ankietowanych dzieci w Irlandii.

Zasady

W raporcie znalazły się też informacje na temat kontroli rodzicielskiej nad dziećmi korzystającymi z internetu.

Większość dzieci przyznała, że ​​w domu obowiązują pewne zasady, prawie 30% dzieci stwierdziło, że ​​mogą „połączyć się z internetem, kiedy tylko zechcą”, a 13% stwierdziło, że „nie ma żadnych zasad”.